Amsterdams Hoogeschool voor de Kunsten

Website http://www.ahk.nl
Team Netklaar
Role Development and maintenance of Typo3 extensions, frontend development with jQuery.

Portfolio image for Amsterdams Hogeschool voor de Kunsten

Stuart McFarlane

Mobile Media Constructs